facebook

Kaynak suyu

Meryem Ana’ya ziyaret, kiliseden çıkışta sağ tarafta bulunan merdivenlerden inilerek ulaşılan üç çeşme ile son bulur.

Merdivenlerin inişinde yer alan küçük dükkânda hatıra eşya satışı yapılmaktadır. Meryem Ana Evi, çevresi ve bu küçük dükkân, Müslümanlar ve Hıristiyanlar tarafından meydana getirilmiş olan Meryem Ana Derneği’nin mülküdür. Dernek, bağışlar ve söz konusu dükkândan elde edilen gelirden yararlanarak buranın gereksinimlerini karşılamaya çalışır.

Çeşmelerden, kilisenin yanı başındaki kuyulardan gelen içilir nitelikte su akar. Ziyaretçiler, bu suyun şifalı olduğu inancıyla tatmakla kalmaz, yanlarında da götürürler.

Bölgeyi gezdiren rehberler tarafından turistleri eğlendirmek için bu üç çeşmeye atfedilen aşk-sağlık-zenginlik ya da zekâ-hikmet-başarı gibi simgesel nitelikler sadece birer espridir. Sürekli yinelenen bir diğer davranış da çeşmelerin etrafındaki sarmaşıklara ya da ağaçlara adak niyetine bez bağlanmasıdır. Ama, maalesef bu davranış, çevreye ve ekolojik dengeye aykırı bir harekettir.