facebook

Rahipler-Kapusenler

Kardeşiz, kardeşçe yaşıyoruz, şahsi ve toplu şekilde dua etmekteyiz. Yemeği ve zamanı paylaşıyoruz ve bir ailede olduğu gibi büyümemiz için birbirimize yardımcı oluyoruz. Birer kardeşler topluluğu olan cemaatimiz sevinç ve misafirperverlik mekanlarıdır. İncil’e dayanan bir kardeşler topluluğuyuz. Mesih İsa’nın rehberliğinde halkın arasında basit ve alçakgönüllü bir hayat sürmekteyiz. Mesih İsa’nın yaşamı, Kutsal Yazılar, Aziz Fransua ve yazdıkları ilham kaynağımızı oluşturmaktadırlar.

Mesih İsa tarafından İncili her şeyden önce hayatımızla ilan etmemiz için davet edilmişiz. Bunun pratik yolları: dua, derin düşünce, kilise aktiviteleri, sosyal hizmetler, yardımlaşma kurumları, incili ilan etme, yayınlar, bilgilendirme… vs.

Kurumumuzun başlangıcından beri rahiplerin incili duyurma özellikleri vardı. Gidip, dünyanın en uç noktalarına kadar İncili duyurdular.

Kapusen rahipleri 1578 yılında Türkiye’ye gelmişlerdir. İlk gelen dört kişilik gurup arasında Leonessa’lı Aziz Giuseppe’de bulunmaktaydı. İlkönce imparatorluğun başkenti durumunda olan Kostantinopolis’e, oradan da diğer şehirlere giderler. Sonraki yıllarda Kapusenler kilisenin kutsal topraklarında hayatlarını riske atarak ve bazen de onu kaybederek azimle çalışmışlardır.

Bugün Türkiye’de 16 rahip çalışmaktadır: dokuz italyan, üç polonyalı, iki türk, bir fransız ve bir hintli. Bunlar altı şehirde görevlerini sürdürmektedirler: İstanbul, İzmir, Efes, Mersin, Adana ve Antakya da. Kapusen rahipleri, eski Küçük Asya’da varlıklarını sürdürmek istemektedirler. Amaçları buradaki Hristiyanlık kökünü korumaları ve kilise tarihini ilgilendiren, kilise büyüklerinin yaşamış oldukları yerlerin önemini değerlendirmeleri. Kendi varlıkları dahi, bu bölgelerde, İncil için büyük bir tanıklıktır. Herşeyden öte, ilk Hristiyan toplulukları da bu bölgelerde oluşmuşlardır. Aziz Pavlus’un sesi hala bu kutsal topraklarda duyulmaktadır.

Kapusen rahipleri Meryem Ana’ya 1966 yılında geldiler. O zamanki İzmir Episkoposu Alfred Cuthbert Gumbinger’in (OFMCap.) daveti üzerine ilk gelen, Rahip Filibert de la Chaise olmuştur. Kendisi 20 yıl boyunca Meryem Ana Evi’nde tek başına yaşamıştır. Daha sonra 1986 yılında iki Fransız rahip daha gelmiştir; sonunda, 1990 yılında Türkiye Kapusen Rahipler topluluğuna devredildi.